கோதுமை மாவு

கோதுமை மாவு கெட்டுபோகாமல் இருக்க சிறிய துணியில் உப்பை கட்டி மாவில் போட்டுவைத்தால் கெடாது.

மேலும் சில பதிவுகள்