கிழங்குகள் சீக்கிரம் வேக

கிழங்குகள் வேக நிறைய நேரம் ஆகும்.ஆதலால் அரிசி கழுவிய தண்ணீரில் வேகவைத்தால் சீக்கிரம் வெந்துவிடும்.

மேலும் சில பதிவுகள்