பளிச் முகம்

FUNCTION போறதுக்கு.BRIGHT FACE,SHINING HAIR. வீட்டிலிருந்தே செய்ய கூடிய டிப்ஸ் சொல்லுங்கள்.GLAM UP USE பண்ணலாமா.

மேலும் சில பதிவுகள்