டிசைன் கோலம் - 49

நேர்ப்புள்ளி - 8 புள்ளி, 8 வரிசை

Comments

அறுசுவையால், அன்பினால் பின்னிப் பிணைந்த இதயங்களா இவை! :-)
சூப்பர் சுபத்ரா.

அறுசுவை குடும்பத்தார் அனைவருக்கும் என் அன்பு வாழ்த்துக்கள்.

‍- இமா க்றிஸ்

அருமை!

நம்பிக்கையோடு உன் முதலடியை எடுத்து வை. முழுப் படிக்கட்டையும் நீ பார்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை. முதல் படியில் ஏறு.