பூக்கோலம் - 52

இடுக்குப் புள்ளி - 9 புள்ளி, 5 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

Hai dear koalam supera iruku. naan udaney pottu parthen easyakavum iruku.
ANJUVATHUM ADIPANIVATHUM
IRAIVAN ORUVANUKE!

சிம்பிளா அழகா இருக்கு :)

கனிமொழி -----

விழிகளை காயபடுத்தும் கண்ணீர் வேண்டும் அப்போதுதான் நம் கண்ணீர் துடைக்கும் கரங்கள் யாருடையது என்பது நமக்கு தெரியும்

ரொம்ப அழகா இருக்கு சுபத்ரா,

‍- இமா க்றிஸ்