குலோப் ஜாமுன்

குலோப் ஜாமுன் பாகில் ஒரு தேக்கரண்டி தேன் கலந்து வைத்தால் பாகு உறைந்து போகாமலும், கெட்டுப்போகாமலும் இருக்கும்.

மேலும் சில பதிவுகள்