பூக்கோலம் - 58

நேர்ப்புள்ளி - 10 புள்ளி, 10 வரிசை

Comments

ரொம்..ப அழகா இருக்கு. இதெல்லாம் தரைல போடாம சுடிதார்ல போட்டா நல்லா இருக்கும் என்று தோணுது. :-)

‍- இமா க்றிஸ்