பூக்கோலம் - 66

இடுக்குப் புள்ளி - 13 புள்ளி, 7 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

;-) கோலம் சூப்பரா இருக்கு.

கத்தரிக்காய் கோலங்கள் எல்லாமே அழகா போடுறீங்க. சுபத்ராவுக்கு கத்தரிக்காய் ரொம்பப் பிடிக்குமோ! :-)

‍- இமா க்றிஸ்