கரம் மசாலா தூள் வீட்டில் எப்படி செய்வது?

கரம் மசாலா தூள் வீட்டில் எப்படி செய்வது

http://www.arusuvai.com/tamil/node/25684
http://www.arusuvai.com/tamil/node/20128
மேலே கரம் மசாலா என்று தட்டினால் நிறைய‌ குறிப்பு வருகிறது அங்கு தேடிப்பார்த்து விட்டு தனி இழை ஆரம்பித்து இருக்கலாம்.

மேலும் சில பதிவுகள்