பறவைகள் கோலம் - 10

நேர்ப்புள்ளி - 18 புள்ளி, 6 வரிசை, 6 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

" கொக்கு மீனைத்தின்னுமா? இல்ல‌ இல்ல‌ மீனு கொக்கை முழுங்குமா? " என்று பாடத் தோன்றுகிரது

நிஷா

;)) எங்கருந்துதான் ஐடியால்லாம் கிடைக்குதோ!!
சூப்பர். :-)

‍- இமா க்றிஸ்