மதுரை தோழி அனிதா சுஜி

அனிதா சுஜி, எனக்கு மேனகா முத்துவேல் தெரியும். சின்னமனூர் தான்.. என்னுடன் பள்ளியில் படித்தவர். உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அவரை?

மேலும் சில பதிவுகள்