டிசைன் கோலம் - 77

இடுக்குப்புள்ளி - 25 புள்ளி, 13 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

S for Subathra?? :) azagaa irukku kolam.

துணிந்தவர் தோற்றதில்லை!!
தயங்கியவர் வென்றதில்லை!!

அன்புடன்,
வனிதா

super kolam