உதவுங்கள் தோழிகளே

எனக்கு ஸ்பில்ட் என்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறது. தீர்வு கூறுங்கள் தோழிகளே.

Dear

dnt wryma idhuku split ends hari trimmer iruku vangi use panunga sari aayidum ma

மேலும் சில பதிவுகள்