டிசைன் கோலம் - 82

இடுக்குப்புள்ளி - 13 புள்ளி, 7 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

ஹை! ரொம்ப‌ அழகா இருக்கே!
இரண்டுமே எனக்குப் பிடித்த‌ நிறங்கள்.

‍- இமா க்றிஸ்

super