Tonar

டோனர் எப்போது யூஸ் பண்ணனும்?. டோனர் யூஸ் பண்ண என்ன பலன்? வெளியே போகும் போது யூஸ் பண்ணலாமா?ப்ளீஸ் பதில் சொல்லுங்க...

சில இழைகளில் டோனர் பற்றி சகோதரிகள் பேசியிருக்கிறார்கள். தேடிக் கொடுப்பதற்கு, உங்களுக்கு எது உதவும் என்பது புரியவில்லை. மேலே டோனர் / Tonar / Toner என்று ஒவ்வொன்றாகப் போட்டுத் தேடுங்கள். பிடித்த இழையைத் திறந்து படிக்கலாம்.

‍- இமா க்றிஸ்

மேலும் சில பதிவுகள்