மீன் குழம்பு ரெஸிபீ (ஹோம் பேஸ்ட்/நெல்லை ஸ்டைல்)

நாங்கள் வீட்டில் இருந்து கடல் உணவுகள் தயாரித்து விற்பனை செய்ய உள்ளோம்.

முதற்கட்டமாக, மீன் குழம்பு வகைகள் மட்டும்.

We will accept orders on or before Saturday till 11 PM.
(Pre-Orders only accepted & Whatsup orders Accepted)

Contact Peron - LAKSHMI ( 9600014087 )

Deliver to the customers on SUNDAY before 12-2 PM.

Locations :- Chennai locations ( Madanandapuram,KOLAPAKKAM,Gerugambakkam,KOVUR )

Sankara Fish Big (Gravy) - 120 ( 2 Person apprx.)
Nethily Fish Big (Gravy) - 80 ( 2 Person apprx.)
Nethily Fish Big (Fry) - 50 ( 2 Person apprx.)
Prawn(Eral) Big (Curry) - 200 ( 2 Person apprx.)
crab (Masala) - 120 ( 2 Person apprx.)

Hi pa neenga mention panneruka location yentha district

chennai pa

மேலும் சில பதிவுகள்