தோழிகளே

30 நாலில் டெஷ்ட் எடுத்தா தெரியுமா
எனக்கும் 31 நாட்கல் ஆகிரது அதனால் தான் கேட்கிரேன்

மேலும் சில பதிவுகள்