75-ம் நாள் தடுப்பூசி

என் குழந்தைக்கு நேற்று 2 1/2 மாத தடுப்பூசி போட்டோம்.இன்று விட்டு விட்டு காய்ச்சல் இருக்கு.இது normal தானா??

மேலும் சில பதிவுகள்