7 months baby food

7 months starting my baby girl
How to prepare food
Wat kind of food and
feeding timing
Food measurement plsssss

வெகு தாமதமாகப் பதில் தருகிறேன். http://www.arusuvai.com/tamil/node/5055 பாருங்க. தளிகா தொடர்ந்து மீதி மாதங்களுக்கும் குறிப்பு கொடுத்திருப்பாங்க. இன்னும் இழைகள் இருக்க வேண்டும். இப்போதைக்கு இது போதும் என்று நினைக்கிறேன்.

‍- இமா க்றிஸ்

மேலும் சில பதிவுகள்