கர்ப்ப பரிசோதனை நாள்

வணக்கம் தாேழி எனக்கு aug 1 periods வந்தது.இன்று எனக்கு 40வது நாள். இன்று காலை pregnancy kit மூலம் test செய்தேன் -ve result காட்டுகிறது.நான் திரும்ப எத்தனை நாட்களுக்கு பிறகு test செய்ய வேண்டும். உங்களில் யாருக்காவது இப்படி -ve result வந்து பின்பு +ve result வந்ததா..

மேலும் சில பதிவுகள்