நான் 46days pregnant

நான் 46days pregnant ah இருக்கேன் hcg blood test 8034 இது normal ah எனக்கு நெகடிவ் blood grp

Hai enaku IUI february 28 panniinanga...february 29 egg white discharge irunthuchu next day creamy discharge aachu....creamy discharge aana non fertile nu solluranga....iui pannina 4th and 5th day nausea irunthathu...6th and 7th day vomiting irunthuchu.march 1 and march 5 hcg 5000 injection potanga.today backpain iruku.nausea and vomiting side effect ah or pregnancy symptom ah. today white discharge ethume ila.pls yarathu therinjavanga ans pannunga.romba tension ah iruku

மேலும் சில பதிவுகள்