நீண்ட வருஷங்களுக்கு பிறகு.....

வணக்கமஂ மக்களே ரொம்ப​ நாள் கழிச்சு வந்திருக்கிறேனஂ. அனைவரும் நலமா?

வணக்கம். :-) நான் நலம்.
உங்கள் வருகை சந்தோஷம் தருகிறது. இடைக்கிடையே வந்து எட்டிப் பாருங்க.

‍- இமா க்றிஸ்

நானும் ரொம்ப நாள் கழித்து வருகிரென். எல்லோரும் நல்லா இருக்கிங்களா?

ஏமாறாதே|ஏமாற்றாதே

மேலும் சில பதிவுகள்