பூபெய்தல்

Vellai paduthal age Pannuvatharkana arikuriya?

அப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால், உடனே பூப்பெய்துவார்கள் என்பதில்லை. 6 முதல் ஒன்று, ஒன்றரை வருடங்கள் கூட தாமதிக்கலாம்.

‍- இமா க்றிஸ்

மேலும் சில பதிவுகள்