CONDITIONERன் அவசியம் என்ன?

ஷாம்பூ USE பண்ணினால் CONDITIONER போட வேண்டுமா? CONDITIONERன் அவசியம் என்ன?
ஷாம்பூ ஒரு பிராண்டும் CONDITIONER ஒரு பிராண்டும் USE பண்ணாலாமா?

Shampoo போடுவதால் தலை மற்றும் முடி வறண்டு போய் விடும். இதை தவிர்க்கவே Conditioner போடுவது அவசியமாகிறது. Two in One shampoo +Conditioner பாவிக்கலாம்.வெவ்வேறு Brand பாவிப்பதை விட ஒரே Brand பாவித்தல் நன்று.வேறு brand பாவிப்பதிலும் தவறில்லை.

hOW R U MADAM THANKS MADAM

மேலும் சில பதிவுகள்