மனோஹரி மேடம்,

மருத் தொல்லைக்கு ஸ்பிரிட் தடவினல் விழுந்து விடும் என்று எழுதி இருந்தீர்கள்.நான் U.S ல் இருக்கிறேன். இங்கு ஸ்பிரிட் என்ன பெயரில் கிடைக்கும்.

மேலும் சில பதிவுகள்