குழந்தை நன்றாக சாப்பிட என்ன செய்ய வேண்டும் ?

எனது பையன் நன்றாக சாப்பிட மாட்டேன் என்கிறான். ஆளும் ஒல்லியாக இருக்கின்றான். தோழிகள் உதவ வேண்டும்.
பையனுக்கு வயது ஐந்து ஆகிவிட்டது.

பூங்கோதை தங்கவேல்

:)

Every Kid has it's own way of growing. My daughter is 4 yrs old and she wasn't increasing her weight..When i contacted her doctor, the pointers she gave me is
1) good exercise.(outdoor activities)
2)Diet
* by the end of the day the kids should consume 12oz of Milk/yogurt.
* one fruit and one veg per day.
* if you are non-veg ,one serving of meat.
* poached egg /scrambled egg with the bfast.
* she asked me to make fruit smoothies with Tofu(since my daughter wont eat any non-veg)
* Adding cheese in food.
* Fiber should be in the diet..
The important thing is to check whether the kids is going to potty everyday..this age they try to hold it(My daughter did it)..if so, consult the doc.for my daughter she gave me some prescribed stool softner which regulated and she started increasing some weight..
This is my daily check points for increasing my daughter's weight.Hope it will be useful for you

Arise,Awake, Stop not till the goal is reached.

மேலும் சில பதிவுகள்