சகோதரிகளே வழி சொல்லுங்கள்

சகோதரிகளே !!!
எனக்கு பரு வந்ததின் அடையாளமாக முகத்தில் ஓட்டை உள்ளது ஆனால் முகத்தில் இப்பொது பரு இல்லை கரும்புள்ளி இல்லை ஓட்டை மட்டும் உள்ளது.நான் மருத்துவரின் ஆலொசனை படி கடந்த நான்கு மாதங்களாக Retion -A o.o25% பயன்படுத்தி வருகிறேன் இந்த மருந்தை உபயோகத்தால் போதுமா? சீக்கரம் என் முகத்தில் உள்ள ஓட்டை போக யாராவது வழி சொல்லுங்களேன் ஏன்னென்றால் எனக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்கிறார்கள்

மேலும் சில பதிவுகள்