வாந்தி நிற்க என்ன செய்வது?

என் ஐந்து வயது மகள் மதிய உணவிற்க்குப் பிறகு வாந்தி எடுத்துவிட்டாள். பள்ளி உணவு சேரவில்லை போல் உள்ளது. வாந்தி நிற்க என்ன செய்வது?

மேலும் சில பதிவுகள்