தெரியவில்லை..........

ஹாய் ப்ரெண்ஸ்,

எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வெஜிடபிள்இண்ஸ்டண்ட்பௌடர் என்னவென்று தெரியவில்லை நான் இருப்பது us -ல் இங்கேயும் கிடைக்குமா? தெரிந்தால் சொல்லுங்களேன்.

மேலும் சில பதிவுகள்