குழந்தைகள் உணவு

குழந்தைகளுக்கு சாதத்தில் கலந்து தரக்கூடிய பொடிவகைகள் என்னென்ன என்பதை செய்முறை விளக்கக்குறிப்புகளுடன் யாராவது கூறுங்களேன்.

நன்றி.
தங்களின் பதில்களை அவலுடன் எதிர்பார்க்கும் அருசுவை உறுப்பினர் ஜோவிட்டா,Australia.

மேலும் சில பதிவுகள்