கத்திரிக்காய் மாங்காய் சமையல்

கத்திரிக்காய் மாங்காய் சமையல் குறிப்பில் மாசி என்று உள்ளது. அப்படி என்றால் என்ன ?

மேலும் சில பதிவுகள்