ஆங்கிலத்தில் கூறவும்

தேக்கரண்டி,மேஜைக்கரண்டி,ஆங்கிலத்தில் கூறவும்.

ஹாய் லதா,
தேக்கரண்டி - teaspoon
மேசைக்கரண்டி - table spoon
ஏன் லதா இப்படி ஒரு சந்தேகம். கடைகள்ல கூட அப்படி தான் போட்டு விற்பாங்க நீங்க பார்த்ததில்லையா?

மேலும் சில பதிவுகள்