சுவரொட்டி (ஆடு) ஆங்கிலத்தில் எப்படி கடையில் கேட்பது?

சுவரொட்டி (ஆடு) ஆங்கிலத்தில் எப்படி கடையில் கேட்பது?

inaddition to the above question, I have few more questions. 2. which is best? goat or lamb? 3.which part should I use for biriyani and which part for "mutton kuzhambu"? Sorry, I am very much struggling to type in Tamil. Please Please don't mistake me.

I feel goat is better because it taste less gamey. I usually buy mixed goat meat. This way you can use it for biryani as well as kuzhambu. When you cook goat meat always use mint leaves. This way meat does not have strong smell.I hope this helps.

I think சுவரொட்டி is called goat liver.

சுவரொட்டி என்பது ஸ்ப்லீன் மண்ணீரல் என்று சொல்வார்கள்.

அன்புடன் கதீஜா.

மேலும் சில பதிவுகள்