நன்றி தேவா !

நன்றி தேவா !
உங்களது அழகுப்பொடி தயாரித்து எனது 3 1/2 வயது குழந்தைக்கு தினமும் தேய்த்து குளிப்பாட்டி வருகிறேன். அவள் உடம்பில் பொரி பொரியாகவும் தேமல் போன்றும் இருந்ததெல்லாம் மாறி விட்டது.சருமம் ட்ரையாக இல்லாமல் நன்றாக உள்ளது.மிகவும் நன்றி தேவா. அவளுக்கு தொடர்ந்து பயன்படுத்தலாமா? அப்படியே அவளது பொடுகு பிரச்சினைக்கும் ஒரு குறிப்பு கொடுத்தால் நல்லது.உங்கள் பதிலை எதிர்ப்பார்க்கிறேன்.

மேலும் சில பதிவுகள்