தம்மடை எப்படி செய்வது?

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் செய்யும் இனிப்பு பலகாரம் தம்மடை எப்படி செய்வது தோழிகளே தெரிந்தால் சொல்லுங்கள்?

மேலும் சில பதிவுகள்